Besvikelers anledning…

Besvikelers anledning…

Funderade lite på hur man uppfattar andra, vilka förväntningar man har och varför man har dom på just den personen, sen kommer frågan, om man blir besviken på en person för att dom inte lever upp till ens förväntningar, är det personens fel eller ditt? Är besvikelsen pga att personen inte kan leva upp till dina förväntningar eller ligger det nåt annat bakom det?

Jag vet att det inte finns ett enkelt svar på det hela, men faktum är ändå att många gånger man blir besviken är det pga ens egna förväntningar och inte pga någon annan.

Varför bygger vi då upp förväntningar? Gäller både på personer och annat som tex filmer, upplevelser osv. Faktum är att den endast leder till att man blir besviken, inte alltid, men om du inte har några förväntningar har du inget att bli besviken över och en hel del att bli possetivt överraskad av…. Något att tänka på kanske..

Lämna ett svar