Slumpen eller ödet?

Slumpen eller ödet?

Är det slumpen eller ödet som styr livet? Dom flestas svar beror helt på deras åsikt och inte på någon egentlig eftertanke på det hela. Sanningen är dock att man inte kan veta säkert och om man tror för hårt på det ena eller andra kan det få negativa konsekvenser för ens liv.

Om man tror att det är ödet som styr ens liv varför ska man då anstränga sig och göra nånting alls? Det är ju ändå bestämt vad som ska hända.

Om det å andra sidan är slumpen som styr ens liv, vad finns det för mening med att leva?

Jag vet inte vad jag tror om det hela, det jag dock tror är att slumpen spelar mindre roll än vi tror och även om ödet existerar så styr det inte hela ens liv utan endast nån eller några saker. Tex så kan det vara så att du kommer göra en speciell sak eller liknande, resten av ditt liv är ditt eget. Dock tycker jag man ska tänka på att ditt liv styrs inte enbart av dina val, det styrs, iaf till viss del, av andras val.

En sak jag tror starkt på är att ”timing is everything”, en sekund hit eller dit kan ändra hela ens liv. Ett enkelt exempel om du ska resa med ett plan som krachar och alla omkommer, kommer du i tid eller lite tidigt betyder det att du är död, är du en sekund sen överlever du. Det gäller även i andra avseenden som är mindre dramatiska men ändå påverkar hela ditt liv.

Ett, i min åsikt, sund sätt att se på det hela är, om du är lycklig och har det bra, tänk då att alla dom svåra saker du har gått igenom var för att du skulle ta dig dit du är sen om det är slumpen, öldet eller dina val är en annan sak som spelar mindre roll. Och om du är i en svår och jobbig period i ditt liv se möjligheterna och vet att du mycket väl kan vara något du måste gå igenom för att vara på rätt plats vid rätt tid för att finna sann lycka.

Kom ihåg en sekund är allt som krävs för att förändra ens liv radikalt.

Lämna ett svar